10.การจูบติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่?

จูบมีความเสี่ยงที่ต่ำมากของการติดเชื้อเอชไอวี แต่ริมฝีปากที่จูบเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดแผลได้ ดังนั้นจะติดเชื้อไวรัสผ่านการ สัมผัสด้วยการจูบปากกับแผลหรือแผลที่ติดเชื้อเท่านั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่มีสุขภาพที่ติดเชื้อเอชไอวีระหว่างปากกับการจูบ

Comments are closed.