11. การร่วมเพศทางทวารหนักจะติดเชื้อเอดส์หรือไม่

การติดเชื้อส่วนใหญ่โดยผ่านการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายกับผู้ติดเชื้อ โดยของเหลวในร่างกาย เช่น น้ำอสุจิเลือดที่หลั่งจากช่องคลอด น้ำนม น้ำไขสันหลัง ของเหลวในร่างกายอื่นๆ เช่น น้ำตา น้ำลาย ในเหงื่อนั้นมีน้อยมากโดยทั่วไปไม่ได้มีผลต่อการแพร่กระจายของโรค  ทั่วไปผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยตรงจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก

      "เซ็กซ์ทางทวารหนัก" มักจะใช้เพื่ออธิบายเรื่องเพศระหว่างชายกับชายสองคน ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือ การใช้นิ้วมือ หรืออวัยวะเทียมเพื่อสอดใส่เข้าไปในทวารหนัก  แต่หากพูดในทางเทคนิค "เซ็กซ์" คือรูปแบบการกระตุ้นทางเพศทางทวารหนัก หมายถึงการนำอวัยวะหรือสิ่งของเข้าไปในทวารหนักของฝ่ายตรงกันข้าม  สำหรับนัยอื่น ๆ ก็สามารถรวมถึงการใช้ นิ้วมือ กำปั้น ลิ้น  การมีเซ็กซ์ที่เป็นเพศระหว่างชายกับชายมีความเสี่ยงสูงสุด เมื่อเพศหญิงได้สัมผัสกับผิวหนังทวารหนัก หรือว่าจะชายร่วมเพศกันทางทวารหนักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายระหว่างคนทั้งสอง ซึ่งเยื่อเมือกเป็นสิ่งที่เปราะบาง ง่ายต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อันก่อให้เกิดการอักเสบได้ง่าย  เมื่อน้ำอสุจิเพศชายผ่านทางเยื่อเมือกของทวารหนัก เชื้อเอชไอวีจะสามารถเข้าไปทำลายเซลล์ของแต่ละคน  ในกลุ่มผู้ชายที่มีกิจกรรมทางเพศบ่อยจำนวนหนึ่งร้อยคนหรือมากกว่านั้นมีความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคเอดส์เป็นกลุ่มใหญ่ ในผู้ชายคนหนึ่งอาจเปลี่ยนคู่ได้ถึง 20 ครั้งต่อปี  ในกลุ่ม"เกย์" หลังจากการที่ทั้งสองฝ่ายเจอกันในระยะเวลาสั้นๆ จำนวนไม่น้อยที่เจอกันเพียงช่วงสั้นๆ แล้วก็แยกทางกัน  ดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มต่างอยู่ในระดับที่ต่ำมาก  นอกจากนี้อาจมีแรงกดดันด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่ผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งสิ้น  ภายใต้สถานการณ์เงื่อนไขดังกล่าวที่ว่านี้จึงปกคลุมไปด้วยภัยของการติดเชื้อ ทั้งอีกส่วนหนึ่งของผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าในชีวิตของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีมีอัตราถึงประมาณ 5%

     โดยเฉพาะภายในช่องทวารหนักเป็นจุดที่ค่อนข้างอ่อนแอ  ผนังทวารหนักเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายได้ง่ายกว่าผนังช่องคลอด ในน้ำอสุจิเชื้อไวรัสอาจจะผ่านช่องแผลขนาดเล็กเหล่านี้เข้าไปในร่างกายขยายพันธุ์ยังเหตุทำให้ติดเชื้อ นี่คือหนึ่งเหตุผลหลักที่ผู้ชายมีสิทธิ์ได้รับเชื้อโดยง่ายกว่าผู้หญิง  การติดเชื้อ HIV หรือการแพร่ระบาดของโรคเอดส์จะต้องมีสามลิ่งแหล่งที่มาของการติดเชื้อ ช่องทางส่งหรือได้รับเชื้อ หากไม่มีไวรัสเอดส์แน่นอนย่อมไม่มีแหล่งที่มาของการติดเชื้อ และย่อมไม่มีผู้ติดเชื้อเช่นกัน

      พฤติกรรมรักสนุก แต่อย่าลืมที่จะสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อที่จะไม่รับเชื้อเอชไอวีนั่นเอง  แต่ไม่มีการรับประกันว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้   ดังนั้นกลุ่มเพื่อนชายรักชาย ควรไปโรงพยาบาลรับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสบายใจ    ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวว่าในปัจจุบันการวิจัยสำหรับการรักษาของโรคเอดส์มีความคืบหน้าไม่มาก เพิ่งได้รับการประกาศผลการวิจัยวัคซีนโรคเอดส์ในต่างประเทศ แต่ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยทั่วไปยังจัดว่าล้มเหลว  เพื่อให้ห่างไกลต่อโรคที่ยังคงรักษาไม่หาย  ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ “ป้องกัน”

Comments are closed.