3.ระยะเวลาของการฟักเชื้อติดต่อหรือไม่?

ระยะเวลาการฟักเชื้อของโรคติดต่อได้หรือไม่? หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับ ระยะเวลาการฟักเชื้อของโรคเอดส์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นโรคติดต่อ การติดเชื้อแฝงก็เป็นอีกสาเหตุที่สำคัญ จำเป็นต้องตระหนักถึงระยะเวลาการฟักเชื้อของโรค เพื่อให้เราสามารถป้องกันไม่ให้ระยะเวลาการฟักเชื้อของโรคเอดส์ระบาดกลายเป็นโรคติดต่อ

 ระยะฟักตัวของโรคเอดส์ และวิธีการติดเชื้อ:

1.การนำส่งเลือดภายในห้องปฏิบัติการ เลือดของผู้ป่วย, น้ำลาย, น้ำตา, นม, ปัสสาวะและน้ำไขสันหลังจากเอชไอวีที่แยกได้ แต่หลักฐานจากทางระบาดวิทยาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเลือด และระยะเวลาการบ่มเชื้อในน้ำอสุจิของโรคเอดส์มีการแพร่กระจายและติดต่อ สิ่งเหล่านี้ในเลือด และหรือเลือดที่บริจาคให้กับผู้ป่วยอื่น ๆ ก็อาจจะติดเชื้อเอดส์ได้ นายฮาร์บิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงพยาบาลให้คำจำกัดความว่า: ในการถ่ายเลือดคือความใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อ ในช่วงระยะฟักตัวของโรคเอดส์

2.ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเพศชายเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ในกลุ่มรักร่วมเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา บางภูมิภาคในประเทศยุโรป  การแพร่กระจายของกลุ่มรักร่วมเพศในระยะเวลาการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ การติดเชื้อในช่วงระยะฟักตัวของโรคเอดส์ในผู้ป่วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากภูมิต้านทานต่ำของเชื้อเอชไอวี  โดยเฉพาะช่องคลอดในผู้หญิงที่มีสภาพความเปราะบาง  ดังนั้นจะด้วยในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ด้วยทางทวารหนักก็ดี จึงเป็นการง่ายต่อการที่จะทำให้ผิวเยื่อทางทวารหนักเสียหายก่อให้เกิดบาดแผล อาจทำให้เป็นระยะเวลาของการบ่มเชื้อนำไปสู่โรคติดต่อได้

3.ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้ามระหว่างชายและหญิง  การมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ก็สามารถก่อให้เกิดระยะเวลาการฟักเชื้อของโรคเอดส์กลายเป็นโรคติดต่อได้ ชายกับหญิงที่ติดเชื้อโดยหลักของการติดเชื้อระหว่างเพศผ่านทางน้ำอสุจิของผู้ชายส่งเชื้อเอชไอวีให้กับผู้หญิงโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทำให้ผู้หญิงได้รับเชื้อเป็นระยะฟักตัวของการติดเชื้อ ในสมัยเริ่มแรกต่างคิดว่าผู้ผญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีส่งผ่านเชื้อโดยการมีเพศสัมพันธ์ เชื้อจะอันตรายน้อยกว่าผู้ชาย  นายฮาร์บินผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชี้ว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ซุ่มซ่อน เนื่องจากเพราะความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศนั้น ระยะฟักตัวของการติดเชื้อเอดส์โอกาสน้อยกว่าในกลุ่มรักร่วมเพศ

     เอดส์ในวันนี้แม้นว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญต่อการคุกคามชีวิต แต่วิธีการป้องกันเอชไอวีระยะเวลาการบ่มเชื้อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่ละคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องเริ่มต้นจากตนเอง      ระยะเวลาการฟักเชื้อจึงเป็นหนึ่งองค์ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ที่ควรได้รับการส่งเสริม

Comments are closed.

Comments are closed.