4.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถให้กำเนิดทารกที่มีสุขภาพสมบูรณ์ได้จริงหรือ?

   สามารถเป็นไปได้ ในมารดาที่ติดเชื้อสามารถให้กำเนิดทารกได้ สามในสี่ไม่ได้รับการติดเชื้อ ถ้าผู้เป็นแม่ก่อนตั้งครรภ์ได้รับสูตรยาต้านไวรัส  ทำคลอดโดยการผ่าคลอด และต้องไม่ให้นมลูกโดยตรง จึงสามารถลดการติดเชื้อสู่ทารกลงได้ถึงร้อยละสิบ  ผู้หญิงหลายคนไม่สามารถที่จะลดปัญหาอันซับซ้อนในขณะที่เลี้ยงลูกด้วยนมได้ เพราะการให้นมทารกโดยตรงถือเป็นความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตจากโรคท้องร่วงเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดภูมิต้านทาน ในบางคนหรือในหลายประเทศไม่มีแม้แต่น้ำสะอาด จึงไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนม  แต่ถ้าคุณกินอาหารเสริมที่มีวิตามิน และได้รับโภชนาการที่สมดุลอย่างเพียงพอยังสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ ผู้หญิงที่ติดเชื้อที่มีโรคซึ่งรวมทั้งโรคติดต่อทางเพศควรปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ก็ควรใช้ถุงยางอนามัย สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัว Amniocentesis และลดโอกาสการติดเชื้อของช่องคลอด

    วิธีการรักษา?

ปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาคือ โดยเฉพาะวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคงอีกยาวไกล ล่าสุดแนวการรักษาร่วมกันกับยาต้านไวรัสยังผลให้มีการลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเอดส์ในประเทศกำลังพัฒนา แต่ยาเหล่านี้ยังคงมีราคาแพงมาก และมักจะมีผลกระทบที่แรงในระยะยาว ผลกระทบเชิงลบด้านต่างๆยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แนวทางในปัจจุบันของประเทศกำลังพัฒนาบางส่วนเป็นผลมาจากความพยายามที่จะมุ่งมั่นเพื่อให้ราคาของยาบางตัวได้รับการปรับลดลงอย่างมาก

Comments are closed.