5.การคลุกคลีกับคนที่ติดเชื้อเอชไอวีจะติดต่อหรือไม่

      การติดต่อจะไม่ผ่านการติดเชื้อทางอากาศ น้ำลาย หรือสัมผัสผิวโดยของเหลวที่มีการติดเชื้อไวรัสได้   มีเพียงแต่ผู้ที่ได้รับ เลือด, น้ำอสุจิ น้ำที่หลั่งจากช่องคลอด น้ำนมจากเต้านม ถึงจะมีเชื้อไวรัสอันเป็นสาเหตุที่เพียงพอต่อการติดเชื้อได้ วิธีการที่จะติดต่อผ่านเลือดหรืออื่นๆ เช่น โดยอุปกรณ์เข็มฉีดยา  การถ่ายเลือด ผลิตภัณฑ์จากเลือด และการติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การป้องกันเพื่อลดการส่งผ่านของเชื้อไวรัสมีวิธีการดังต่อไปนี้: ใช้ถุงยางอนามัยที่ได้คุณภาพ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วยวิธีการใช้เข็มฉีดยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ  และไม่ใช้เข็มร่วมกัน เครื่องมือต่างๆต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง  เมื่อสามารถควบคุมการติดเชื้อในเลือด ลดการติดเชื้อเอชไอวี Iatrogenic อันเป็นข้อควรระวังสากล รวมถึงเครื่องใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ   ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง  เยื่อเมือก และหรือสัมผัสกับเลือดจากบาดแผลโดยตรง โปรดจำไว้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บทางเข็มที่ติดเชื้อ หรือเกิดขึ้นจากระหว่างการปฐมพยาบาล

Comments are closed.