8. อะไรคือ"ระยะเวลา window period"?

ans:คนที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีปกติจะต้องใช้เวลาอีกสองสัปดาห์จะทยอยผลิต แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส "ระยะเวลา Window period " หมายถึงการติดเชื้อเอชไอวีจากเลือดของมนุษย์หลังจากที่สามารถตรวจสอบ แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสในช่วงเวลานี้มักจะใช้เวลาสองสัปดาห์ – 3 เดือน

 

ช่วงเวลานี้ในเลือดจะยังตรวจไม่พบเชื้อในแอนติบอดี แต่ร่างกายจัดเป็นพาหะโรคติดต่อ มีเพียงต้องรอหลัง "ระยะเวลา Window period " หลังจากที่เลือดจะมีจำนวนเชื้อเอชไอวีเพียงพอในแอนติบอดีจึงสามารถตรวจพบได้

 

แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า บุคคลที่แตกต่างกันการตอบสนองของภูมิคุ้มกันก็มีความแตกต่างกัน ลักษณะแอนติบอดีของเชื้อเอชไอวียังไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ผ่านมา ผลเป็นลบครั้งเดียวไม่สามารถบอกได้ในทีเดียวว่าไม่มีการติดเชื้อ ควรจะเว้นไว้ที่ทุก 2-3 เดือน ตรวจสอบอีกครั้ง

 

แนะนำผู้ที่สงสัยว่าสัมผัสกับเชื้อมา สามเดือนกับหกเดือนทำการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจเชื้อเอชไอวีทั้งสองเวลา

Comments are closed.