9. ระยะเวลาหลัง Window period จะปรากฏอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ใช่หรือไม่?

Ans:ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง Window period จะปรากฏภาวะของอาการที่หลากหลาย  ซึ่งภายในไม่ช้าจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า”ระยะฟักเชื้อ” ในระยะเวลาการฟักเชื้อจะยังเป็นเหมือนทั่วๆไปปกติ ความรู้สึกของเขาเหล่านั้นจะยังไม่เป็นที่ชัดเจนมาก ดังนั้นในช่วงหลัง Window period การตรวจสอบด้านนี้จึงมีบทบาทสำคัญมาก! หลังจากการติดเชื้อภายในเริ่มต้น  40% ถึง 70% ของผู้ป่วยจะมีเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเหมือนกลุ่มอาการของโรค ซึ่งอาจมีไข้  ปวดศีรษะ เจ็บคอ ผื่นแดง ท้องเสีย ต่อมน้ำเหลืองบวม ที่พบมากที่สุดคือเป็นไข้ตามด้วยโรคเหมือนต่อมน้ำเหลืองอักเสบหรือชั่วคราว  มีผื่นต่อมน้ำเหลืองทั่วไป และบางคนยังมีอาการท้องเสียร่วม อาการดังกล่าวมักจะหายไปหลังจาก 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเป็นระยะเวลาการฟักเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ในการทดสอบแอนติบอดีเอชไอวีผลเป็นบวกเรียกว่า”ผู้ติดเชื้อเอชไอวี”  หรือพาหะไวรัส เรียกว่าเป็นช่วงพาหะของไวรัส PLHIV และมีการแพร่กระจายของโรคอันเป็นเหตุสำคัญที่สุด

      เอดส์ไม่สามารถวินิจฉัยหรือวัดได้จากการเป็นหวัด จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบหาเชื้อว่ามีเชื้อHIVหรือไม่   แต่คุณสามารถใช้แถบทดสอบDetermine HIVเพื่อการหาเชื้อได้ในเบื้องต้น

Comments are closed.