การวัดค่าเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV โดยการใช้แถบทดสอบ

ชื่อและวิธีใช้ (Names and Uses)

การทดสอบนั้นมีชื่อว่า Immuno-chromatography โดยเป็นการทดสอบซีรั่มพลาสม่าในร่างกายของมนุษย์เพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี-1 และ เอชไอวีแอนติบอดี-2 

 

วิธีการทดสอบ (Test Summary and Explanation)

โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลต่อเซล์ T lymphocyte โดยทำให้จำนวนเซลล์ T-helper ลดลงก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือโรคร้ายบางอย่างหรือที่เรียกว่าโรคแทรกซ้อน  ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์สามารถแบ่งออกเป็นเชื้อเอชไอวี-1และ 2  และเชื้อเอชไอวีทั้งสองชนิดนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงแอนติบอดีที่ทำให้เราตรวจสอบการติดเชื้อได้จากแถบทดสอบ

 

หลักในการทดสอบ (Principles of Biology Test Procedure)

การทดสอบเป็นการตรวจวัดหาค่าหรือเชื้อ HIV-1/HIV-2 ในร่างกาย โดยการใช้แถบทดสอบซึ่งประกอบไปด้วย

ตัวแผ่นรอง มีลักษณะเป็นแถบอบแห้งสีเงินเคลืิอบด้วยน้ำยากาว – โดยมีการผสมของแอนติเจนเข้าด้วยกันและผ่านกระบวนการเปปไทด์สังเคราะห์

การทดสอบการติดเชื้อ HIV-1 และ / หรือ HIV-2 แอนติบอดี ตามภาพในตัวอย่าง จะใช้แถบแอนติบอดีกับแอนติเจนเคลือบกาวแห้งยาวตลอดแนวแถบทดสอบซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สีขาว Patient Area และ Control Area ที่จะแสดงผลถึงการติดเชื้อผ่านทางขีดเส้นสีแดง

การทดสอบกระทำโดยการหยดเลือด โดยเลือดเมื่อกระทบเข้ากับแถบทดสอบจะไหลผ่านแถบแอนติบอดีและแอนติเจนที่เคลือบกาวแห้ง และำภายหลังการทำปฎิกิริยาจะปรากฎขีดเส้นสีแดงแสดงผลการทดสอบการติดเชื้อ หากปรากฎเส้นสีแดงสองเส้นในพื้นที่สีขาวทั้งสอง การทดสอบถือเป็น Positive มีการตรวจพบเจอเชื้อเอชไอวีในร่างกาย แต่หากผลเป็นขีดเส้นสีแดงเพียงเส้นเดียวในพื้นที่สีขาว Control Area โดยไม่มีเส้นสีแดงปรากฎคู่ใน Patient Area ถือว่าผลการทดสอบเป็น Negative ไม่มีการติดเชื่้อเอชไอวีในร่างกาย  (โปรดดูภาพประกอบ)

 

การวัดหาเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV-1/HIV-2

*  แผ่นทดสอบเชื้อเอชไอวีมีค่าความแม่นยำสูงถึง 99.75% แสดงผลภายใน15 นาที หลังการทดสอบ

* สามารถทดสอบได้กับไวรัสเอชไอวีชนิดที่ 1, ไวรัสเอชไอวีชนิดที่ 2

* เก็บรักษาได้ง่าย ในสถานที่ที่มีอุณภูมิระหว่าง 2 º C-30 C º

* ง่ายต่อการใช้งานโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่น สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ

 

HIV結果判讀-th

Comments are closed.