ซิฟิลิสคืออะไร (Syphilis)

ซิฟิลิสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum มีอาการที่ซับซ้อนและจัดเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง spirochetes การติดเชื้อเกิดขึ้นได้เมื่อเชื้อมีการเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหรือเยื่อเมือก เยื่อบุที่มีรอยแผลหรือรอยถลอก ซึ่งมักพบที่อวัยวะเพศชาย อัณฑะ ทวารหนัก ช่องคลอด ริมฝีปาก และมักเป็นเพียงแผลเดียว ลักษณะเป็นแผลริมแข็ง คือแผลมีขอบนูนแข็ง แต่ไม่เจ็บ และดูสะอาด  ภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากการติดเชื้อ เชื้อจะมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังเกือบทุกส่วนของร่างกายผ่านอวัยวะภายใน และเนื้อเยื่อทำให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไป โดยอาจเกิดตุ่มแดงแตกออกเป็นแผลที่อวัยวะเพศ ตรงบริเวณที่เชื้อเข้า หรือไม่ปรากฎอาการเลยซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เีรียกว่า ซิฟิลิสแฝง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ การถ่ายเลือดที่อาจปนเปื้อน ในกรณีที่สตรีที่มีเชื้อซิฟิลิสนี้เกิดตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิสอาจถ่ายทอดไปสู่ทารกในครรภ์มารดาและเกิดอันตรายได้ในที่สุดได้

 

ช่องทางการติดเชื้อ(Mode of transmission)

(A) การมีเพศสัมพันธ์และการมีพฤติกรรมทางเพศอื่น ๆที่มีการติดต่อ ใกล้ชิด หรือสัมผัสกับเชื้อ อาจเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังหรือแผล เยื่อเมือก สารคัดหลั่ง หรือของเหลวในร่างกายและสารคัดหลั่งอื่น ๆ เช่นน้ำลาย น้ำอสุจิ หรือเลือดที่หลั่งจากช่องคลอด ถือเป็นการติดต่อที่มีมากที่สุด

(B) จูบหรือหอมแก้มเด็กที่เป็นซิฟิลิสตั้งแต่กำเนิด หรือกอดกับผู้ป่วย

(C) การถ่ายเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เลือดของผู้ป่วยที่มีโรคซิฟิลิส

(D) หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิส ส่งผลให้ทารกเป็นโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

(E) จากการตรวจสอบและ/หรือการรักษาของแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องจากการสัมผัสตัวผู้ป่วยที่มีแผลติดเชื้อ สารคัดหลั่ง หรือเลือดที่ปนเปื้อนบนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

 

ความอ่อนแอของร่างกายและภูมิต้านทานโรค (Susceptibility and resistance)

(A) บุคคลทุกคนมีความไวต่อการติดเชื้อซิฟิลิส โดยทั้งนี้ร้อยละ 30 เกิดการติดเชื้อจากผู้ป่วยซิฟิลิส

(B) การติดเชื้อที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถค่อยๆก่อตัวขึ้นได้ โดยทั้งนี้อาการและการติดเชื้อโดยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของร่างกายแต่ละบุคคล และหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นก็จะสามารถควบคุมได้

(C) ในกรณีที่มีการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคเอดส์ เชื้อจะส่งผลกระทบทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง

(D) ซิฟิลิส แม้จะมีการรักษา แต่ไม่อาจสร้างภูมิคุ้มกันได้ตลอดชีวิต ผู้ป่วยมีสิทธิกลับมาเป็นซ้ำได้หากได้รับเชื้อมาใหม่ในภายหลัง

Comments are closed.